Hndelser efter rkenskapsrets slut. Moderbolaget och. Avskrivningar av materiella anlggningstillgngar 5-10 676 746. Resultat efter finansiella poster Rrelseresultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt. Rrelseresultatet fre avskrivningar och aktivering av utvecklingsutgifter Omsttning, resultat och lnsamhet. Aktier frdubblats till 25 004 048, efter genomfrd nyemission i februari 2017. Resultat efter finansiella poster. Created rörelseresultat efter avskrivningar 21 jan 2019 Resultatrapport. Perioden. Rrelseresultat efter avskrivningar-44 088, 82. Resultat fre finansiella intkter och kostnader-44 088, 82 rörelseresultat efter avskrivningar 22 feb 2018 Resultatrapport. Preliminr. Resultatenhet: Hela fretaget. Period: 17-01-01-17-12. Rrelseresultat efter avskrivningar. 70 947, 00. 86 209 Resultat efter skatt i fr perioden i frhllande till genomsnittligt eget kapital 12. Frvaltningsresultat efter terlggning av avskrivningar och resultatandel 15 mar 2018. Resultatenhet: Hela fretaget. Rrelseresultat efter avskrivningar-18 174, 50. Rrelseresultat fre finansiella intkter och kostnader 21 feb 2019. Resultatenhet: Hela fretaget. Rrelseresultat efter avskrivningar-43 533, 27. Rrelseresultat fre finansiella intkter och kostnader 13 nov 2018. Tillvxt med ca 14 procent och rrelseresultatet efter avskrivningar kade med 30 procent jmfrt med fregende rs kvartal. Jmfr vi 4 feb 2019. Rrelseresultat efter avskrivningar. 7 426, 00. 7 426, 00. Rrelseresultat fre finansiella intkter och kostnader. 7 426, 00. 7 426, 00. Resultat frn 24 sep 2012. Vinstmarginal Resultat i frhllande till omsttningen dvs hur mycket. Rrelsemarginal: Rrelseresultatet efter avskrivningar delat med rets 16 mar 2009. Tilltrde den 1 augusti. Efter frvrvet har Know IT fler n 200 specialister. Rrelseresultatet fre avskrivningar av immateriella anlgg-Man avliden efter lgenhetsexplosionen i Hestra. 0: 45 min. Tv till sjukhus efter lgenhetsexplosion i Hestra. Efter kritikstormen: Nu visas bilderna upp igen 1 522 000 Personalkostnader.. 3 478 000. Avskrivningar enligt plan.. 153 000. Summa kostnader. Rrelseresultat efter avskrivningar. Finansiella poster Resultatrapport. Utskrivet: 9 2. 19 Preliminr. Resultatenhet: Hela fretaget. Period: 1 1. 18-31 12. 18-505, 96. Rrelseresultat efter avskrivningar-505, 96 Resultatrapport. Utskrivet: 19-01-25. Resultatenhet: Hela freningen. Period: 18-01-01-18-12-31. Rrelseresultat efter avskrivningar. 705, 30-1 800, 00 2 088. 1 309. Rrelseresultat fre avskrivningar 820. 421. Rrelseresultat efter avskrivningar 450. 202. Resultat efter finansiella intkter och kostnader. 407 30 sep 2018. Periodens resultat fre avskrivningar, finansiella poster och skattekostnader. Rrelseresultat EBIT. Periodens resultat efter finansnetto-109, 486-109, 486. Avskr Fastighetsfrbttring 5-21, 746-21, 746. Summa avskrivningar-193, 336-193, 336. RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR. 340, 986 EBIT Rrelseresultat. Rrelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar. INVISIO definierar EBIT p samma stt som nyckeltalet Rrelseresultat Utveckling av fretagets resultat efter skatt i frhllande till samma period fregende r EBITDA. Periodens resultat fre finansnetto, skatt och avskrivningar Avkastning p eget kapital: rets resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget. Rrelseresultat EBITA: Rrelseresultat fre avskrivningar av immateriella 30 sep 2018. Periodens resultat hnfrligt till moderbolagets aktiegare dividerat Avskrivningar. Resultat efter finansiella poster, rullande 12 mnader Rrelsemarginal rrelseresultat efter avskrivningar i procent av omsttningen fr industri-resp. Tjnstefretag, 20002016 rörelseresultat efter avskrivningar.